「Any Tours」天洋旅遊 - 推出暑假全線泰國機票優惠!港航來回曼谷底$512、泰航$1,322、國泰$1,350、曼谷航空$3,492起!

寰宇。風情 於 01/07/2017 發表 收藏文章
在今個暑假去泰國勁抵許多個航空公司都推出機票優惠!而「Any Tours」天洋旅遊 - 推出暑假全線泰國機票優惠!港航來回曼谷抵至$512 (連稅$1,001)、國泰來回曼谷/清邁/布吉$1,350 起 (連稅計曼谷$1,839、清邁$3306、布吉$3408 起)、曼谷航空蘇梅島$3,492 (連稅$3,981)、泰航曼谷/布吉$1,322 起 (連稅計曼谷$1,811、布吉$2,698)!香港航空 – 來回曼谷$512 (連稅$1,001)

出發日期:8月20日至9月28日、10月9日至12月21日、12月26日至2018年1月31日
訂飛日期:即日起至7月7日
停留期限:2至7日

泰國航空 – 來回曼谷$1,322 (連稅$1,811)

出發日期:即日起至7月6日、8月24日至12月20日、12月25日至2018年2月13日、2月19日至3月27日
訂飛日期:即日起至2018年3月31日
停留期限:2至30日

泰國航空 – 來回布吉$2,209 (連稅$2,698)

出發日期:即日起至7月6日、8月24日至12月20日、12月25日至2018年2月13日、2月19日至3月27日
訂飛日期:即日起至2018年3月31日
停留期限:2至30日

國泰航空 – 來回曼谷$1,350 (連稅$1,839)

出發日期:即日起至7月6日、8月24日至9月28日、10月9日至12月21日、12月27日至12月31日
訂飛日期:即日起至12月31日
停留期限:2至7日

國泰航空 – 來回清邁$2,817 (連稅$3,306)

出發日期:即日起至7月6日、8月24日至12月21日、12月27日至2018年2月13日、2月19日至3月27日、4月6日至4月30日
訂飛日期:即日起至2018年4月30日
停留期限:2至7日

國泰航空 – 來回布吉$2,919 (連稅$3,408)

出發日期:即日起至7月6日、8月24日至12月21日、12月27日至2018年2月13日、2月19日至3月27日、4月6日至4月30日
訂飛日期:即日起至2018年4月30日
停留期限:2至7日

曼谷航空 – 來回蘇梅島$3,492 (連稅$3,981)

出發日期:即日起至7月6日、8月28日至12月21日、12月26日至31日
訂飛日期:即日起至10月31日
停留期限:14日

訂飛網址:www.anytours.com.hk

如果喜歡我們的文章,請即分享到︰

留言


請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊
    快捷鍵:←
    快捷鍵:→