HK EXPRESS $78起! 台中/中國航線 大中華MEGA SALES 香港港快運 寧波 昆明 無錫

林公子遊誌 於 20/05/2016 發表 收藏文章
HK EXPRESS $78起! 台中/中國航線 大中華MEGA SALES 香港港快運 寧波 昆明 無錫 


推出大中華MEGA SALES。
http://lamhome2002.blogspot.com/2016/05/hk-express-78-mega-sales.html

http://seewide.com/space-article-id-291621.html

http://www.weshare.hk/kasang0728/articles/4576374


香港往台中/中國全線$78,3月前出發!
http://book.hkexpress.com/

想點飛,您話事!其實唔洗講咁多,真係好簡單!click入 http://goo.gl/psPfFD
訂購由香港出發到台中、昆明、寧波以及無錫嘅機票,就有低至HKD 78*嘅優惠!視乎您想點玩,就點揀您最要嘅服務喇!
由今日開始去到5月23號,仲會推出更多航點優惠,記住密切留意住我哋Faecbook專頁喇!
訂購日期:2016年5月19日至20日
旅遊日期:2016年6月1日至2017年3月25日
The choice is yours! Pay less. Travel smart!
It's simple, click on http://goo.gl/jj392J in two hours and book fares from Hong Kong to Taichung, Kunming, Ningbo and Wuxi for as low as $78* HKD! With HK Express you have the power of choice! Select the products and services you want however you want!
We'll be rolling out even more promotions from now until 23 May, so keep a close eye on our Facebook!
Booking period: 19-20 May 2016
Travel period: 1 Jun 2016 - 25 Mar 2017
‪#‎HKExpress‬ ‪#‎您有得揀‬ ‪#‎MegaSale‬


新訂購系統無需輸入旅遊證件相關資料。
票位系統預設旅遊保險及20公斤行李託運。無需要緊記取消。

香港出發   往來連稅
台中      $451
無錫/寧波/昆明 $537 (寧波至10月29日)

訂購日期:5月19日至21日
旅遊日期:6月1日至17年3月25日
停留期限:不限
訂購網址:book.hkexpress.com

機上餐飲及行李託運需另行收費,行李以總重量計:
4月14日起全部航線統一行李收費:
即時預訂:每程20公斤$260、25公斤$360、30公斤$365。
售後預訂:每程20公斤$390、25公斤$540、30公斤$545。

熱線:3902-0288
常見問題:hkexpress.com/zh-hk/faqs


日本旅遊情報
http://goo.gl/3rgwyX

東京攻略
http://goo.gl/7vEy1i

關西京都大阪奈良美食旅遊情報
http://goo.gl/8NZ2Eb

九州熊本福岡由布院長崎
美食旅遊情報
http://goo.gl/tgngWq

沖繩美食旅遊情報
http://goo.gl/bhvy4d

日本全國紅葉攻略情報
http://goo.gl/F3HS7e

日本旅遊pass情報
http://goo.gl/Kz1v0t


台灣美食旅遊情報
http://goo.gl/oPzSqU

台東美食遊記情報
http://goo.gl/Ehr1GG


韓國美食旅遊情報
http://goo.gl/ADwWMg
 

大澳美食旅遊情報
http://goo.gl/6bqr58

長洲美食旅遊情報
http://goo.gl/EFGHnm

澳門美食旅遊情報
http://goo.gl/DLBaCf


太平山頂遊記

http://goo.gl/YL2l5E

其他美食旅遊情報
http://goo.gl/BMtG32

如果喜歡我們的文章,請即分享到︰

留言

會員
我要評論
請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊
    快捷鍵:←
    快捷鍵:→