I CAN DO IT!台灣單車環島《三亞》

日期: 10/03/2016 (星期四)

地點:三亞


出發去海南環島前

心情都無咩特別興奮

只係想快快離開香港踩上輕鬆既旅程...


📢📢📢想睇曬全篇內容請click入黎

😝⏩⏩My Blog: https://choiwinglap.wordpress.com如果喜歡我們的文章,請即分享到︰

標籤: 海南  單車  

留言


請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊
    快捷鍵:←
    快捷鍵:→